mål för hösten.

oktober i kvadrat.
 
måla. mycket och helst hela tiden.
2 kommentarer